Revisjon av årsregnskap

Har du behov for revisjon av årsregnskap? Revisorhuset er en veletablert aktør i revisjonsbransjen, og vi har posisjonert oss som et naturlig førstevalg for en rekke små og mellomstore bedrifter. Når vi utfører revisjon av årsregnskapet skjer det med utgangspunkt i lang erfaring og bred kompetanse. Vi tilbyr å utføre revisjon av årsregnskap for bedrifter i SMB-segmentet som befinner seg i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Hedmark og Oppland.


Årsregnskapet er regnskapsårets viktigste gjøremål

Et årsregnskap er kulminasjonen av regnskapsåret, og derfor noe som også krever grundig gjennomgang. Selv små bedrifter som er fritatt for revisjonsplikt kan med fordel få gjennomført en revisjon av årsregnskap.


Kontroll og stikkprøvekontroll av årsregnskapet

En revisjon av årsregnskap er ikke en komplett kontroll av hver enkelt detalj i regnskapet, men derimot en utvalgsbasert kontroll. I denne kontrollen gjennomgås styringssystemer samt analytiske kontrollhandlinger og stikkprøvekontroller av årsregnskapet. Hovedformålet med å foreta revisjon av årsregnskap er å vurdere om regnskapet er i overensstemmelse med lov og forskrifter, samt å bekrefte dette - både overfor selskapet og offentligheten.


Vi prioriterer kvalitet i alt vi gjør

Vi jobber aktivt for en tett relasjon til våre klienter slik at vi lettere kan skreddersy den beste løsningen. Vi har siden vår etablering opparbeidet en stor portefølje av fornøyde klienter med ønske om revisortjenester, basert på vår kompetanse og grundighet.


Ta kontakt om du behøver hjelp til revisjon av årsregnskap.