Vi kan bistå ved emisjon

Revisorhuset kan bistå ved emisjoner. Emisjon er når aksjekapitalen i et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap forhøyes.Vi kan hjelpe med alt fra rådgivning til å sikre at emisjon utføres korrekt og innrapporteres til korrekte instanser.

Vi bistår gjerne med rådgivning i forbindelse med emisjon for bedrifter i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Oppland og Hedmark, slik at prosessen foregår på en smidig og hensiktsmessig måte i forhold til bedriftens ønsker og behov. Når vi bistår i forbindelse med emisjon, skjer det med utgangspunkt i vår lange erfaring og omfattende kompetanse. Vi veileder bedriften slik at prosessen foregår i full overensstemmelse med gjeldende lover og regler på området.

Vi hjelper små og mellomstore bedrifter med emisjon

Våre tjenester innen revisjon retter seg primært mot små og mellomstore bedrifter. Vi har inngående kunnskap om de ulike utfordringer denne typen bedrifter møter på innen regnskaps- og revisjonsfronten, og kan derfor skreddersy løsninger som passer for akkurat deg og bedriften din. Dette gjelder også i forhold til emisjon.

Om du ønsker å utføre en emisjon for en bedrift i SMB-segmentet som befinner seg i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Oppland eller Hedmark - er Revisorhuset et trygt valg for profesjonell bistand.