Forretningsutvikling som gir gode resultater

Revisorhuset har bistått en rekke bedrifter i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Oppland og Hedmark med forretningsutvikling.

Med forretningsutvikling menes vanligvis tiltak som bidrar til å forbedre eller skape ny virksomhet. Viktige deler av forretningsutvikling er vurdering av markedsmuligheter/markeder samt kunde- og konkurrentanalyse. Forretningsutvikling kan også involvere etablering av nye virksomheter og forretningsenheter samt å formulere forretningsplaner og utvikle konkrete forretningsmodeller. Det er med andre ord et bredt begrep som dekker en rekke ulike initiativer som kan iverksettes for å forbedre forretningen.

Lang erfaring med forretningsutvikling

Når vi bistår med forretningsutvikling baserer vi oss på vår solide kompetanse og brede bransjekunnskap. Som nevnt over dekker forretningsutvikling bredt, og vår lange erfaring er derfor noe våre klienter trekker frem som viktig. De fleste av våre klienter er små og mellomstore bedrifter, og vi har inngående kjennskap til de ulike utfordringene som forekommer i de fleste bransjer. Revisorhuset vil også setter alltid deg og din unike markedssituasjon i sentrum når vi bistår med forretningsutvikling.

Stor portefølje av fornøyde klienter

Vi har siden vår etablering posisjonert oss som en anerkjent revisor, og vi har over tid bygget opp en omfattende portefølje av fornøyde klienter. Tilbakemeldinger vi har fått har ofte trukket frem presisjon, tett oppfølging, god dialog, en kontaktperson som kjenner bedriften, og vår evne til å levere kvalitet. Vi er derfor det trygge valget på et område der det er lett å trå feil.