Revisor kan attestere næringsoppgave

Revisorhuset kan bistå deg når du har behov for en næringsoppgave. En næringsoppgave angir om det forekommer et overskudd eller underskudd i bedriften, og den skal innføres i selvangivelsen - i likhet med andre skattepliktige inntekter og fradragsberettigede utgifter.

Revisor skal attestere en næringsoppgave i revisjonspliktige bedrifter, og vi har attestering av næringsoppgave som en viktig del av våre tjenester. Vanligvis utfører vi attestering av næringsoppgave i forbindelse med revisjon av årsregnskap. Vi attesterer næringsoppgaver for små og mellomstore bedrifter i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Hedmark og Oppland.

Lang erfaring med næringsoppgaver

Revisorhuset har lang fartstid i bransjen, og vårt kompromissløse fokus på kvalitet har bidratt til våre mange fornøyde klienter. Vi ønsker en tett relasjon til våre klienter for å sikre at vi imøtekommer alle behov og ønsker de måtte ha. Våre tjenester dekker bredt, og vi kan tilby komplette løsninger for både små og mellomstore bedrifter med behov for en pålitelig og kompetent revisor. Vi holder oss også kontinuerlig oppdaterte på de stadige endringene i regelverket slik at du alltid kan forvente at våre revisortjenester er i full overensstemmelse med gjeldende lover og regler.

Det er kun autoriserte revisorer som kan attestere en næringsoppgave - og vi er selvfølgelig autoriserte.