Kompetent revisjon

Revisorhuset har et attraktivt og bredt tilbud når du har behov for revisjon, noe vi kombinerer med å ha utført revisjon for bedrifter i mange forskjellige bransjer. Våre revisjonstjenester retter seg primært mot mindre og mellomstore bedrifter med behov for pålitelig revisjon i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Hedmark og Oppland.

Som en veletablert aktør innen revisjon er det naturlig for oss å jobbe etter de høyeste standardene på området, og alle våre ansatte har høy yrkesstolthet.

Komplett revisjon

Vårt ønske er at du og dine ansatte skal kunne fokusere på bedriftens kjerneaktiviteter som gir penger i kassen, mens vi sørger for å utføre revisjon i full overensstemmelse med gjeldende lover og regler. Vårt tilbud innen revisjon tar utgangspunkt i regnskapet ditt. Vi vil både gjennom samtaler, stikkprøver, økonomiske beregninger og analyser vurdere om regnskapet er korrekt.. I tillegg vil vi foreta en vurdering på om plikter i forhold til aksjonærer, ansatte, kunder, leverandører m.fl. overholdes. Vi vil også revidere om din bedrift har implementert tilstrekkelige kontrollprosedyrer for å sikre eiendeler.

Vi baserer oss på tett dialog når vi utfører revisjon

Som klient hos oss vil din bedrift bli tatt på alvor. Vi møter alle våre klienter i øyehøyde, og strekker oss alltid langt for å etablere en konstruktiv og tillitsfull dialog. Slik sikrer vi oss at alle dine ønsker og behov imøtekommes så langt som mulig.