Revisjonsberetning er et viktig redskap for revisor

En revisjonsberetning er et standardisert dokument som revisor formulerer etter avsluttet revisjon er utført. Flere viktige opplysninger framgår av en revisjonsberetning, og som minimum inneholder en revisjonsberetning en identifikasjon av det reviderte årsregnskapet, beskrivelse av ledelsens ansvar for regnskapet og revisors oppgaver og plikter. Den viktigste delen av en revisjonsberetning er selve revisors konklusjon og underskrift.

En revisjonsberetning er formulert i et veldig standardisert språk - både når det gjelder form og innhold - for å gjøre den så leservennlig og oversiktlig som mulig. På denne måten blir avvik veldig synlig slik at man ikke trenger å finlese dokumentet for å oppdage dette.

Vi utarbeider revisjonsberetning for små og mellomstore bedrifter

Som en viktig del av våre aktiviteter utarbeider vi revisjonsberetning som dokumentasjon på utført arbeid. På denne måten bekrefter vi riktigheten av ulike økonomiske omstendigheter som gjør seg gjeldende i din bedrift. Vi jobber primært med små og mellomstore bedrifter, og vi dekker Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Hedmark og Oppland med alle våre regnskaps- og revisortjenester - herunder også revisjonsberetninger.

Revisorhuset er en anerkjent og veletablert aktør med solid kompetanse, og som en revisor med høy yrkesstolthet er det naturlig for oss å tilstrebe maksimal kvalitet i både revisortjenestene og kundeservicen vår. Vi vil at våre klienter skal føle seg godt ivaretatt, og derfor strekker vi oss alltid så langt som mulig for å imøtekomme deres behov.