Vi utarbeider revisorbekreftelse

Revisorhuset tilbyr en rekke tjenester innen revisjon og regnskap, og utarbeidelse av revisorbekreftelse er et viktig område for oss i forbindelse med etablering av selskap. Vi har hjulpet å etablere aksjeselskap for bedrifter i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Oppland og Hedmark, og vi har i disse tilfellene også utarbeidet revisorbekreftelse da dette er lovpålagt i etablering av AS.

Når man ønsker å etablere et firma kreves det en aksjekapital på 30.000 kroner. I tillegg skal det utarbeides et stiftelsesdokument samt en åpningsbalanse som er en oversikt over selskapets eiendeler, egenkapital og gjeld. For at denne åpningsbalanse skal være gyldig kreves det at revisor utsteder en revisorbekreftelse. Vanligvis er det revisor som både setter opp åpningsbalansen og avlegger en revisorbekreftelse.

Vi er en revisor med høy yrkesstolthet

Vi har høyt fokus på at våre klienter får en fast revisor hos oss for å få på plass god dialog. Dette for at revisor skal bli best mulig kjent med deres bedrifts spesifikke behov og utfordringer, samt for å gi våre klienter trygghet og forutsigbarhet. Alle våre revisorer har høy yrkesstolthet, og vi fokuserer naturligvis på at alle våre tjenester utføres på våre klienters premisser samtidig som de er i overenstemmelse med gjeldende lover og regler - også når vi utarbeider revisorbekreftelser.

Revisorhuset setter alltid klienten i sentrum. Dersom du har behov for en revisorbekreftelse kan vi sørge for å utarbeide den slik at du har den i hende akkurat når du trenger. Presisjon og pålitelighet er viktige nøkkelbegrep for oss og noe som preger alt vi gjør.