Vi hjelper deg med revisorerklæring

En revisorerklæring er oftest benyttet ved årsmøter og generalforsamlinger hvor formålet er å få godkjent årsregnskapet. En revisorerklæring er i seg selv ofte kortfattet, men før en revisorerklæring kan skrives må revisor gis anledning til å gjennomgå hele regnskapet. Revisorerklæring vil fortelle om det er noe å bemerke i regnskap, om noe bør endres eller om revisor mener regnskap er helt korrekt utført - påpeke dette.

Revisorhuset tilbyr en rekke tjenester både som regnskapsfører og som revisor, og utarbeidelse av revisorerklæring utgjør en viktig del av vårt tilbud. Dersom dere har behov for en revisorerklæring kan vi sørge for å utarbeide den slik at dere har den i hende akkurat når dere trenger den. Presisjon og pålitelighet er viktige nøkkelbegrep for oss som vil prege din bedrifts revisorerklæring.

Vi utfører revisorerklæring for små og mellomstore bedrifter

Vi tilbyr våre revisor- og regnskapstjenester til primært små og mellomstore bedrifter, og vi bistår bedrifter i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Hedmark og Oppland. Vi holder til i Oslo, og mye av arbeidene i regnskapet gjøres fra våre lokaler da vår bransje i stor grad er digitalisert, men vi stiller også opp i våre klienters lokaler når det er behov for dette.

Felles for alle våre klienter, også der vi utfører revisorerklæringer, er at vi vil fokusere på at dere får en fast kontaktperson her i Revisorhuset. Dette vil over tid gi deres revisor god kjennskap til bedriften, regnskapet og bransjen, og også gi dere trygghet og kjennskap til oss uansett om det bare er ved årsregnskap og revisorerklæringer dere ønsker vår bistand, eller om det er ønskelig at vi skal påta oss flere regnskaps og revisjonsaspekter.