Vi tilbyr særattestasjon

Behøver ditt selskap en særattestasjon? Vi i Revisorhuset har bistått mange bedrifter i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Oppland og Hedmark med utarbeidelse av særattestasjoner.

Særattestasjon er relevant når det gis offentlige tilskudd til revisjonspliktige foretak. Vi har omfattende kunnskap om særattestasjon, og vi kan være behjelpelig uansett dine behov på dette området. I tillegg til særattestasjon kan vi bistå deg med en rekke andre forskjellige revisjonstjenester. Generelt utfører en revisor blant annet en vurdering av bedriftens interne kontrollprosedyrer, og foretar en rekke analytiske kontroller for å sikre at regnskapet i all vesentlighet er korrekt. Våre revisjonstjenester retter seg først og fremst mot små og mellomstore bedrifter.

Vi tilbyr særattestasjon for små og mellomstore bedrifter

For oss er det avgjørende at våre klienter har full tillit til våre tjenester. Derfor holder vi oss kontinuerlig oppdaterte på utviklingen i revisjonsbransjen for å sikre oss at alle våre tjenester utføres i overensstemmelse med gjeldende lover og regler. Som klient hos oss vil du oppleve at vi strekker oss meget langt for å imøtekomme alle dine ønsker og behov. På denne måten har vi bygget opp en betraktelig portefølje av fornøyde klienter som har benyttet oss når behovet for særattestasjoner har oppstått. Vi tilbyr våre revisortjenester til alle bedrifter som har behov for dette, men fokuserer på små og mellomstore bedrifter.