Stiftelse av selskap

Revisorhuset har lang erfaring med å hjelpe gründere med stiftelse av selskap. Vi jobber primært med etablering av aksjeselskaper, men har også kompetanse til å bistå i stiftelse av andre typer selskap.

Når man ønsker å etablere et AS finnes det en rekke krav som må oppfylles. Vi har stor kunnskap om stiftelse av selskap og bistår deg slik at prosessen blir så enkel og oversiktlig for deg som mulig. Stiftelse av selskap i form av AS medfører en rekke minimumskrav. Blant annet må eierne tilskrive selskapet verdier på minimum 30.000 kroner til aksjekapital, og minimum én person må sitte i styret (da som styreleder). Det stilles også flere krav til selve driften i aksjeloven, og dette er krav som blant annet inkluderer påbud om generalforsamling og styremøte minimum en gang i året, samt at regnskapet føres i henhold til bokføringsloven. Det skal også leveres inn et årsregnskap til regnskapsregisteret i Brønnøysund en gang i året.

Vi har hjulpet å stifte selskaper i mange bransjer

Vi er en solid samarbeidspartner når du ønsker bistand til stiftelse av selskap. I forbindelse med stiftelse av selskap er det mange ting å forholde seg til, så derfor kan det være fordelaktig å oppsøke profesjonell hjelp. I oss har du kompetent bistand som alltid er til rådighet når du trenger det, noe som er en stor fordel i forbindelse med stiftelse av selskap.

I tillegg har vi hjulpet bedrifter i de aller fleste bransjer, slik at vi er godt kjent med bransjespesifikke utfordringer, og kan derfor tilby rådgivning utover å kun stifte selskap som kan komme nye entrepriser til gode. Vi kan hjelpe med stiftelse av selskap i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Oppland og Hedmark.