NYTTIG INFO

Viktige frister

• Aksjonærregisteroppgave må leveres innen 31. Januar
• Siste frist for å levere regnskap til revisjon – 1. mai
​  (dersom vi skal kunne garantere at de følgende frister skal kunne overholdes).
• Levering av ligningspapirer via altinn – 31. Mai
• Avholdelse av lovbefalt generalforsamling – 31. juli
​  (Dersom regnskapet ikke er levert oss innen 1. mai, og dermed ikke er ferdig revidert innen
denne dato, vil det bli avgitt negativ revisjonsberetning denne dagen.)
• Innsendelse av årsregnskap til Brønnøysund – 31. juli

Vårt signeringsverktøy

Elektronisk signering
Vi benytter Penneo (www.penneo.com) til elektronisk signering av årsregnskap, revisjonsberetning og andre dokumenter med BankID. Ved elektronisk signering sikrer vi trygg og rask signeringsprosess, samt at den som signerer kan hente ut alle signerte dokumenter fra sitt eget elektroniske arkiv. Dersom dere i fremtiden skulle oppleve tekniske utfordringer knyttet til Penneo, er det viktig at dere gir oss beskjed så tidlig som mulig slik at vi kan løse det. Vår avtale med Penneo dekker også kundeservice for våre kunder slik at dere kan kontakte dem direkte hvis det er ønskelig.

Skatter og avgifter

Skattesatser
Aktuelle satser

KONTAKT OSS OM DU LURER PÅ NOE, ELLER ØNSKER ET TILBUD!

Ditt navn:

E-post

Telefon

Melding

Ring oss på 23 20 31 00
Ring og avtal et oppstartsmøte, tlf 23 20 31 00