ANDRE TJENESTER

Våre kunder og tjenester

Vi har siden vår etablering posisjonert oss som en anerkjent revisor, og vi har over tid bygget opp en omfattende portefølje av fornøyde klienter. Tilbakemeldinger vi har fått har ofte trukket frem presisjon, tett oppfølging, god dialog, en kontaktperson som kjenner bedriften, og vår evne til å levere kvalitet. Vi er derfor det trygge valget på et område der det er lett å trå feil. Revisorhuset har bistått en rekke bedrifter i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Oppland og Hedmark med våre tjenester.
Blant Revisorhusets kunder finner du alt fra store aksjeselskaper til små enkeltpersonforetak, frivillige organisasjoner og foreninger. Vi tilbyr tjenester innen flere forskjellige områder:

 

Lovpålagt uavhengig finansiell revisjon

Årsregnskap og ligningspapirer

Andre former for revisjon

Regnskap og regnskapsbistand

I tillegg kan Revisorhuset kan også bistå med en rekke andre tjenester; som for eksempel:

Aksjonæravtale
Brev fra skatteetaten - gjennomgang - besvare
Bistand ved kjøp og salg av virksomheter
Due diligence, verdivurderinger
Etablere næringsvirksomhet, stiftelse eller forening
Formelle endringer firma - utarbeidelse dokumenter og melding til Brønnøysund
Generalforsamlingsprotokoll - teknisk oppsett
Generasjonsskifte
Generell bedriftsrådgivning
Klage på ligning
Omorganisering, omdanning, fusjon, fisjon mv.
Regnskapsbistand
Transaksjoner med nærstående
Veiledning regnskapsmessige spørsmål
Attestering av årsregnskap
Avstemme OTP
Avstemme arbeidsgiveravgift

KONTAKT OSS OM DU LURER PÅ NOE, ELLER ØNSKER ET TILBUD!

  Ditt navn:

  E-post

  Telefon

  Melding

  Ring oss på 23 20 31 00
  Ring og avtal et oppstartsmøte, tlf 23 20 31 00