FINANSIELL REVISJON

Vi utfører finansiell revisjon

Revisorhuset kan hjelpe med finansiell revisjon. En finansiell revisjon er en lovpålagt kontroll av bedrifters regnskap, og bare de minste bedriftene er fritatt for finansiell revisjon. En finansiell revisjon har til formål å bekrefte at regnskapet er i henhold til gjeldende lover, regler og standarder. Dette er ikke en fullstendig kontroll der samtlige detaljer i regnskapet gjennomgås, men er det snakk om en utvalgsbasert kontroll der man gjennomgår styringssystemer samt foretar analytiske kontrollhandlinger og stikkprøvekontroller.

 

Revisorhuset er en veletablert revisor som utfører finansiell revisjon etter gjeldende lover, regler og standarder. Vi holder oss kontinuerlig oppdaterte på utviklingen i revisjonsbransjen for å sikre størst mulig kvalitet på våre tjenester.

 

Finansiell revisjon for små og mellomstore bedrifter
Vårt brede tilbud av revisortjenester retter seg primært mot små og mellomstore bedrifter. Vi har bred bransjekunnskap, og kjenner til de ulike utfordringene som forekommer i de forskjellige bransjene. Vi hjelper bedrifter i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Oppland og Hedmark med regnskaps- og revisjonstjenester - herunder også finansiell revisjon.

 

Felles for alle våre klienter er at vi alltid setter de i sentrum for våre aktiviteter - både i forbindelse med finansiell revisjon og andre oppdrag. I oss har du en pålitelig og kompetent samarbeidspartner som alltid er til rådighet når du trenger det.

Her finner du oss >

KONTAKT OSS OM DU LURER PÅ NOE, ELLER ØNSKER ET TILBUD!

  Ditt navn:

  E-post

  Telefon

  Melding

  Ring oss på 23 20 31 00
  Ring om du trenger hjelp med finansiell revisjon, tlf 23 20 31 00