FORRETNINGSUTVIKLING

Lang erfaring med forretningsutvikling

Med forretningsutvikling menes vanligvis tiltak som bidrar til å forbedre eller skape ny virksomhet. Viktige deler av forretningsutvikling er vurdering av markedsmuligheter/markeder samt kunde- og konkurrentanalyse. Forretningsutvikling kan også involvere etablering av nye virksomheter og forretningsenheter samt å formulere forretningsplaner og utvikle konkrete forretningsmodeller. Det er med andre ord et bredt begrep som dekker en rekke ulike initiativer som kan iverksettes for å forbedre forretningen.

 

De fleste av våre klienter er små og mellomstore bedrifter, og vi har inngående kjennskap til de ulike utfordringene som forekommer i de fleste bransjer. Revisorhuset vil også setter alltid deg og din unike markedssituasjon i sentrum når vi bistår med forretningsutvikling.

 

Ta kontakt om du ønsker vår bistand med forretningsutvikling.

Her finner du oss >

KONTAKT OSS OM DU LURER PÅ NOE, ELLER ØNSKER ET TILBUD!

  Ditt navn:

  E-post

  Telefon

  Melding

  Ring oss på 23 20 31 00
  Ring og avtal et oppstartsmøte, tlf 23 20 31 00