RÅDGIVNING

Rådgivning til alle selskapsformer

Revisorhuset er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med klienter innen et bredt spekter av forretningsområder. Vi håndterer store, komplekse revisjonsklienter, samtidig som vi er ”små nok” til å kunne gi full oppfølging også til våre minste klienter. Vi har spisskompetanse innen alle våre kjerneområder; revisjon, bedriftsrådgivning, skatt og avgift. Ved behov drar vi samtidig nytte av vårt nasjonale og internasjonale kompetansenettverk bestående av samarbeidende selskaper, advokater, og annen fagekspertise. Faglig nasjonalt og internasjonalt samarbeid sikrer at vi alltid er oppdatert på de siste endringer.


Lojalitet og taushetsplikt

Vårt arbeid skal reflektere en høy etisk standard samt lojalitet og taushetsplikt overfor våre klienter.


Nærhet til våre klienter

Hver klient har en dedikert kontaktperson/team hos oss som følger opp etter ønske og behov. Vi har erfarne medarbeidere og en stabil organisasjon som sikrer kontinuitet på våre oppdrag. Vår organisasjon er dynamisk og fleksibel som gjør at vi raskt kan ta tak i våre klienters problemstillinger når de oppstår.

Vi kan vise til mange år med levering av dokumenterte resultater overfor våre klienter innen rådgivning.


Internkontroll, internrevisjon og mislighetsrevisjon

God internkontroll er essensielt for at et selskap skal fungere effektivt. God internkontroll gir ledelsen et verktøy for risikostyring, det bidrar til å sikre kostnadseffektiv drift, det reduserer risiko for misligheter, og det sikrer kvaliteten på den eksterne regnskapsrapporteringen.


Når er disse tjenestene nødvendige?

Jo større omfanget av virksomheten er, desto mer bevisst må man være i forhold til opparbeidelse og vedlikehold av et velfungerende kontrollmiljø, herunder implementering av kontrollaktiviteter, ledelsesovervåkning, og informasjons- og kommunikasjonssystem.

Vi hjelper med forbedringer

Vi kan bidra med en fullstendig gjennomgang og kontroll av selskapets nåværende rutiner og forbedringspotensial. Avhengig av klientens ønsker vil vi foreta kontroller på selskapets nøkkelområder og avgi statusrapport på det nåværende kontrollmiljøet og hvilke endringer / nyimplementeringer som bør foretas. Vi vil også kunne være behjelpelig med den praktiske gjennomføringen av nye kontrollaktiviteter og forbedring av nåværende aktiviteter.

Her finner du oss >

KONTAKT OSS OM DU LURER PÅ NOE, ELLER ØNSKER ET TILBUD!

  Ditt navn:

  E-post

  Telefon

  Melding

  Ring oss på 23 20 31 00
  Ring og avtal et oppstartsmøte, tlf 23 20 31 00