REVISJON MED HØY FAGLIG KOMPETANSE

Revisor i Oslo og Akershus

Revisorhuset tilbyr effektiv og kvalitetssikret revisjon til bedrifter i og omkring Oslo og Akershus.

Vi tilbyr våre tjenester som revisor først og fremst i Oslo, hvor vi holder til, men vi hjelper gjerne også bedrifter i Akershus, Buskerud, Vestfold, Hedmark og Oppland. Våre revisjonstjenester retter seg primært mot mindre og mellomstore bedrifter med behov for pålitelig revisjon.

Ut fra de behovene ditt selskap har, setter vi sammen et tilpasset team av revisorer slik at vi sammen kan oppnå et verdifullt resultat.

Kontakt oss i dag for et uforpliktende tilbud! 

 

Effektivitet og kvalitet

Hos Revisorhuset er alt vi gjør preget av effektivitet og kvalitet. Som godkjent revisjonsselskap er vi underlagt tilsyn fra Finanstilsynet så vel som fra Den norske Revisorforening. Våre kunder kan være trygge på at vi leverer revisjon innenfor lovpålagte rammer.
Våre revisorer holder et høyt faglig nivå, med bl.a. to statsautoriserte og fire registrerte revisorer, som i tillegg er opptatt av at du skal oppleve en god og effektiv revisjonsprosess. Vi er et allsidig revisjonsfirma bestående av både revisorer og regnskapsførere.

 

Din lokale revisor med høy faglig kompetanse

Revisorhuset holder til sentralt i Oslo, nær Bislett stadion, som gjør at det blir enkelt å møtes. Vi er opptatt av å være tilgjengelig for våre kunder.
Det er ikke bare geografisk nærhet som er viktig for å lykkes. Som revisorer ser vi virksomheten din med nye øyne, noe som gjør at vi kan gi deg tilbakemeldinger vedrørende forbedringspotensial og svake sider. Gjennom en slik sparring kan vi sammen oppnå merverdi.
Vi legger vekt på personlig kontakt, og for å sikre best mulige resultater for ditt selskap, tilstreber vi alltid at dere får en fast medarbeider å forholde dere til. Dette bidrar til å bedre kommunikasjonen og unngå misforståelser. Vi strekker oss alltid langt for å etablere en konstruktiv og tillitsfull dialog. Slik sikrer vi oss at alle dine ønsker og behov imøtekommes så langt som mulig, og heller ikke bruker unødvendig tid på å sette seg inn din bedrift når det er mer behov for våre revisortjenester.

Vårt medlemskap i Den Norske Revisorforening er med å sikre beste kvalitet på revisortjenestene våre. Vi er derfor det trygge valget når du trenger en revisor.

 

Komplett revisjon
Vårt ønske er at du og dine ansatte skal kunne fokusere på bedriftens kjerneaktiviteter som gir penger i kassen, mens vi sørger for å utføre revisjon i full overensstemmelse med gjeldende lover og regler. Vårt tilbud innen revisjon tar utgangspunkt i regnskapet ditt. Vi vil både gjennom samtaler, stikkprøver, økonomiske beregninger og analyser vurdere om regnskapet er korrekt.. I tillegg vil vi foreta en vurdering på om plikter i forhold til aksjonærer, ansatte, kunder, leverandører m.fl. overholdes. Vi vil også revidere om din bedrift har implementert tilstrekkelige kontrollprosedyrer for å sikre eiendeler.

 

Revisorhuset også kan blant annet bistå med følgende:

Aksjonæravtale
Brev fra skatteetaten - gjennomgang - besvare
Bistand ved kjøp og salg av virksomheter
Due diligence, verdivurderinger
Etablere næringsvirksomhet, stiftelse eller forening
Formelle endringer firma - utarbeidelse dokumenter og melding til Brønnøysund
Generalforsamlingsprotokoll - teknisk oppsett
Generasjonsskifte
Generell bedriftsrådgivning
Klage på ligning
Omorganisering, omdanning, fusjon, fisjon mv.
Regnskapsbistand
Transaksjoner med nærstående
Veiledning regnskapsmessige spørsmål
Økonomisjef
Attestering av årsregnskap
Avstemme OTP
Avstemme arbeidsgiveravgift

Ta kontakt for spørsmål på telefon eller via kontaktskjema. Vi ser frem til å høre fra deg! 

KONTAKT OSS OM DU LURER PÅ NOE, ELLER ØNSKER ET TILBUD!

  Ditt navn:

  E-post

  Telefon

  Melding

  Ring oss på 23 20 31 00
  Ring og avtal et oppstartsmøte, tlf 23 20 31 00