REVISORBERETNING

Revisjonsberetning er et viktig redskap for revisor

En revisjonsberetning er et standardisert dokument som revisor formulerer etter avsluttet revisjon er utført. Flere viktige opplysninger framgår av en revisjonsberetning, og som minimum inneholder en revisjonsberetning en identifikasjon av det reviderte årsregnskapet, beskrivelse av ledelsens ansvar for regnskapet og revisors oppgaver og plikter. Den viktigste delen av en revisjonsberetning er selve revisors konklusjon og underskrift.

 

En revisjonsberetning er formulert i et veldig standardisert språk - både når det gjelder form og innhold - for å gjøre den så leservennlig og oversiktlig som mulig. På denne måten blir avvik veldig synlig slik at man ikke trenger å finlese dokumentet for å oppdage dette.

 

 

Ta kontakt om du har behov for revisjonsberetning.

KONTAKT OSS OM DU LURER PÅ NOE, ELLER ØNSKER ET TILBUD!

  Ditt navn:

  E-post

  Telefon

  Melding

  Ring oss på 23 20 31 00
  Ring og avtal et oppstartsmøte, tlf 23 20 31 00