REVISORERKLÆRING

Vi hjelper deg med revisorerklæring

En revisorerklæring er oftest benyttet ved årsmøter og generalforsamlinger hvor formålet er å få godkjent årsregnskapet. En revisorerklæring er i seg selv ofte kortfattet, men før en revisorerklæring kan skrives må revisor gis anledning til å gjennomgå hele regnskapet. Revisorerklæring vil fortelle om det er noe å bemerke i regnskap, om noe bør endres eller om revisor mener regnskap er helt korrekt utført - påpeke dette.

 

Ta kontakt om du har behov for revisorererklæring. 

KONTAKT OSS OM DU LURER PÅ NOE, ELLER ØNSKER ET TILBUD!

Ditt navn:

E-post

Telefon

Melding

Ring oss på 23 20 31 00
Ring og avtal et oppstartsmøte, tlf 23 20 31 00