SÆRATTESTASJONER

Attestasjonsoppdrag

Ulike former for attestasjonsoppdrag vil være aktuelt i forbindelse med utførelse av ordinær revisjon. Omfang og art vil variere i forhold til selskapets størrelse, struktur, og behov.

Det er tre hovedformer for denne type tjenester:

 

Forenklet revisjon
Dette innbærer en nedskalert versjon av ordinær revisjon, og omfanget vil avtales med klienten. Det gir mulighet for å gi en uttalelse om regnskapet med moderat sikkerhet. Det kan eksempelvis være begrenset revisjon av delårsregnskaper.

 

Avtalte kontrollhandlinger
Dette vil være utførelse av kontrollhandlinger som gir brukerne et beslutningsgrunnlag. Det foretas en utredning innenfor rammer som fastlegges av klienten, eksempelvis kontroll av prospekter og engasjementer, sammenligning av aktuell regnskapsinformasjon mot prognoser med mer.

 

Attestasjoner
Attestasjonsoppdrag kan deles inn i to hovedkategorier. Det første er de lovpålagte attestasjonsoppdragene, herunder attestering av ligningspapirer, kapitalendringer i selskapet, transaksjoner etter aksjelovens § 3-8, med mer. Det andre er attestasjonsoppdrag som kan tilpasses etter klientens behov. Dette kan være attestasjon på selskapets risikostyring, internkontroll, ulike former for granskningsarbeid med mer. Denne formen for attestasjonsoppdrag er spesielt egnet i tre-partsforhold hvor revisor anvendes som uavhengig part mellom eksempelvis selskapet og potensiell investor eller samarbeidspartner.

 

 

Ta kontakt for spørsmål på telefon eller via kontaktskjema. Vi ser frem til å høre fra deg!  

Særattestasjoner

Særattestasjon kan foreksempel være:

Uttalelse vedrørende omsetningsoppgaven for salgs- og skjenkebevilling

Bekreftelse av regnskapsførerselskapers risikostyring og internkontrollgjennomgang

Bekreftelse av omsetning vedrørende omsetningsbasert husleie

Attestasjon av SkatteFUNN

Trenger du hjelp med særattestasjoner, ta kontakt med oss.

 

Du finner oss her >

KONTAKT OSS OM DU LURER PÅ NOE, ELLER ØNSKER ET TILBUD!

  Ditt navn:

  E-post

  Telefon

  Melding

  Ring oss på 23 20 31 00
  Kontakt oss dersom du trenger hjelp med attestasjoner, tlf 23 20 31 00